Administratorem Twoich danych jest AUTO SERVICE ZALEWSCY BIS S.C z siedzibą w Jankach, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 534-25-02-569, REGON: 360905222. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected] Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, Mazowieckie.


Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- odpowiedzi na wiadomości z zapytaniem


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze: Al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, Mazowieckie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez AUTO SERVICE ZALEWSCY BIS S.C w ramach zawieranych z Tobą umów.