Współpracujemy ze wszystkimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi na zasadach napraw bezgotówkowych.

Proces likwidacji szkody:

  1. Po kolizji należy spisać oświadczenie/notatka policyjna
  2. Holowanie/dojazd do serwisu
  3. Podpisanie upoważnienia i cesji z Serwisem
  4. Serwis zgłasza szkodę, uzupełnia niezbędna dokumentację i wykonuje oględziny pojazdu
  5. Serwis wysyła do Towarzystwa Ubezpieczeń kosztorys naprawy i oczekuje na akceptację kosztów
  6. Po akceptacji zakresu naprawy, zamówienie części
  7. W momencie otrzymania części, przystąpienie do naprawy
  8. Okres naprawy i wydanie auta po kontroli jakości


Na cały okres naprawy wydajemy samochód zastępczy z OC bez dodatkowych kosztów.
Od dnia 17.01.2022r obowiązująca stawka za rbg: 188 zł netto